Verkehrswarnungen
Verengung
SS515, gesperrt Richtung Treviso - SS53 Carnica E SS348 Feltrina, zwischen Moniego und Scorze' - SS245 Castellana
Verengung
SS515, gesperrt Richtung Ponte Sul Fiume Brenta - SS11 Padana Superiore, zwischen Scorze' - SS245 Castellana und Moniego